Ons Doel

In de beginjaren van de Vrije Gilde lag het accent zowel op de kunstvorm als op het ambacht van het schildersvak. Na verloop van jaren werd het ambacht in het schildersvak als hoofddoel gekozen. In de toekomst zal echter getracht worden het verloren gegane aspect van ons vak terug te brengen.

openhaard.jpg

In dit kader is de stelling dat de kunstschilder het schildersambacht moet beheersen om een goed schilder te zijn en de huisschilder door zijn artistieke gave een persoonlijk kenmerk op zijn werk kan plaatsen belangrijk.